20. Sayı Aralık 2017

20. sayıyı indirmek için tıklayın.

19. Sayı Haziran 2017

19. sayıyı indirmek için tıklayın.

18. Sayı Aralık 2016


Makale Adı

Yazar

Görüntüle

Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri

Deniz BAYAV

pdf

İnanç Sistemleri İçerisinde Yer Alan Tufan Miti ve Bunun Resim Sanatına Yansımaları

Yüksel GÖĞEBAKAN

pdf

Kamusal Alanda Atık Malzemelerle Yapılan Sanatsal Çalışmaların Sürdürülebilir Kent Hayatına Katkıları

Başak GÜLÜM, Oğuz DİLMAÇ

pdf

Çağdaş Grafik Tasarım ve Reklamcılıkta Andy Warhol Etkisi

Atila IŞIK

pdf

Mitoloji ve Çağdaş Sanat

Cemile KAPTAN BAZYAR

pdf

Bireysel ve Toplumsal Hafızanın Sanat Eserlerinde “Kıyafet” Aracılığı ile Kurgulanması: Gülsün Karamustafa ve Gülçin Aksoy

Duygu SABANCILAR

pdf

Halikarnas Balıkçısı ve Resimlemeleri

Elif SONGÜR DAĞ

pdf

Seramik Yüzeylerde Monobaskı Uygulamaları

Perihan ŞAN ASLAN

pdf

Grafik Tasarımda Litografinin Yeri ve Henri de Toulouse-Lautrec’in Afiş Tasarımları

Melike TAŞÇIOĞLU, Aydan SİRETLİ

pdf
17. Sayı Haziran 2016


Makale Adı

Yazar

Görüntüle

Beritan Aşireti Halı ve Kilimleri"

Elif Aksoy

pdf

Türkiye’de Yayınlanan Türk Masal Kitaplarının Grafik Tasarım Öğeleri Açısından İncelenmesi: Keloğlan Masalları Örneği

Eda Cerit, Armağan Gökçearslan

pdf

Cihat Burak’ın Resimlerinde Türk Bayrağı İmgesi

Serkan Çalışkan

pdf

Görsel Hikaye Anlatımı Bağlamında Basılı Reklamlarda Fotoğraf Kullanımı

Pelin Öztürk Göçmen

pdf

Ne Gelmesini Bekliyorsun? (O Çoktan Geldi)

Ayfer Karabıyık

pdf

Geleneksel Kemaliye Evlerine Ait Kapıların İncelenmesi

Serdar Keskin, Kemal Yıldırım

pdf

Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinde Öğrencilerin Başarıları ve Öğrenme Stilleri İlişkisi

E. Elif Özdemir

pdf

Görsel Sanatlara İlişkin Kişisel İlgi ve Deneyimlerin Temel Tasarım Eğitimine Yansıması

Ayşe Tekel, Nilgün Görer Tamer, Nihan Oya Memlük, Nilüfer Gürer, Aybike Ceylan Kızıltaş

pdf

Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat

Engin Ümer

pdf16. Sayı Aralık 2015

16. sayıyı indirmek için tıklayın.

Makale Adı

Yazar

İndir

Desen Eğitiminde Edebiyatın Rolü: Kafka ve Wells Örneği"

Mehtap Pazarlıoğlu Bingöl

pdf

Etkileşimli Medya ve Öğretim Ortamlarında TasarımGeliştirme Süreci

Banu Bulduk

pdf

Güncel Çin Sanat Ortamı: Cynical Realism

Aysun Kısaoğulları Cancat

pdf

Avrupa Seramik Sanatında Endüstrileşme Süreci ve Cumhuriyet Sonrası Türk Seramik Sanatına Yansımaları

Naile Salman Çevik

pdf

Katma Değer ve Kalkınma Bağlamında Ürün Tasarımı

Serkan Güneş/ Abdullah Togay/ Çiğdem Güneş

pdf

Kadın İmgesi ve Tarih Boyu Değişımi

Naciye Derin Işıkören

pdf

Sanatta Kişisel Mitoloji ve Minörlük Olgusu

Aslı Işıksal Mercan

pdf

Estetik Yargı ve Estetik Yargıyı Etkileyen Faktörler

Ayşe Tekel

pdf

 

15. Sayı Haziran 2015

15. sayıyı indirmek için tıklayın.

Makale Adı

Yazar

İndir

Kentsel Hafızanın Sürdürülebilirliği: Bir Mimarlık Stüdyosu Deneyimi

İnci Basa

pdf

Kariye Camisi’ndeki (Chora Manastırı Kilisesi) Duvar Resimlerinin Koruma Ve Onarım Süreçleri Üzerine

Berna Çağlar

pdf

Orhan Peker’in Resimlerinde Lekeci Anlatım

Şemsettin Edeer

pdf

Mimar Sinan, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii Akustiği Öncesi ve Sonrası

Ferhat Eröz

pdf

E-Kitaplarda Tipografik Tasarım Önerileri

Zeynep Pehlivan

pdf

Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi

Selin Üst

pdf

Tasarım Sürecinde Eskiz ile Biçim-İçerik Sorgulama ve Çözümlemeleri: Bir Durum Analizi

Barış Yakın

pdf

Anamorfik İllüzyonun Mekan Algısına Etkilerinin Farklı Sanatçı Yaklaşımlarına Göre İrdelenmesi

Yasemin Erkan Yazıcı

pdf

 

 

14. Sayı Aralık 2014

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Meksika Sanatının Modernleşmesinde Bir Geçiş Dönemi..."La Ruptura"

Nesil Altınok

Eğitim Açısından Felsefe ve Sanat İlişkisi

Fulya Bayraktar

Teknoloji ve Sanatın Etkileşimi: Yeni Medya Sanatı Türkiye'de Güncel Durum ve Öneriler

Şafak Erkayhan - Merve Çaşkurlu Belgesay

Tasarım Aktivitelerini Araştırmak: Protokol Analizi Yönetimi

Gökçe Ketizmen Önal

Sanat Yapıtlarından Alıntılamanın Resim Anasanat Atölye Öğrencilerinin Çalışmalarına Etkisi

Leyla Kodaman - Meliha Yılmaz

Grafik Tasarımı Eğitiminde Hareketli Grafik Tasarım Dönemi

Ersan Sarıkahya

Modernizm Sonrası Seramik Geleneği ve Malzemeye Sadakat

Funda Susamoğlu

Postmodernizm Bağlamında Fredric Jameson'da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı ve Video Kuramı

Burhan Yılmaz

İlköğretim İkinci Kademede Okutulan Derslerin Kültürel Mirası Korumada Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Aydın Zor & Fatih Karip

 

 

13. Sayı Haziran 2014

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Tasarımda Temel Etkileşim: Temel Tasarım Eğitiminde Bütünleşik Ortak Zemin

Dilek Akbulut

Pruitt Igoe'den Günümüze Postmodern Çeşitlemeler: Kültürel Dönüşüm ve Tasarıma Yansımalar

Lerzan Aras

Cihazların Görsel Dili: Klima Uzaktan Kumandaları Üzerindeki Grafik Semboller

Demet Karapınar

Eş-Üretici Konumunda İzleyicinin İlişkisel Sanata Dair Tutumu

Zeliha Kayhan

Malzeme ve İnşa Süreçlerinin Yeniden Tasarlanması: Bruder Klaus Şapeli ve Betonarmenin Potansiyeli

Nazmiye Öztürk

Taşbaskı Halk Resimleri ve Kahvehane Kültürü

Yeliz Selvi

Gerçeküstücülük, Rene Magritte'den Jerry Uelsmann'a

Halil İbrahim Türker - Benan Çokokumuş

Mekanın Dönüşümü Üzerine Kurgusal Yaklaşımlar

Burçin Ünal

Mimarlık Öğrencilerinin Perspektif Çizme Başarısı ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişki

Yasemin Erkan Yazıcı

 

 

12. Sayı Aralık 2013

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Bağımsız Kazakistan’ın Betimleme Sanatındaki Sanatsal Özellikler ve Yeni Alanları

Kuandik Eralin

Sanatta ‘Gelenek’ Kavramına Postmodern Bir Bakışı

Semih Büyükkol

Türk Mitolojisine Ait Unsurların Çağdaş Türk Sanatına Kaynaklık Etme Sorunu

Yüksel Göğebakan

Acı ve Sanat

Cemile Kaptan

Form Bulma Kuramı ve 'Doğal Üzerinden Yapayın Keşfi' Çalıştayı

Nazmiye Öztürk

Görsel Sanatlarda Otobiyografik Anlatımlar

Esra Sağlık

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi

Ersan Sarıkahya

Lawrence Weiner’in Grafik Dili

Melike Taşçıoğlu

Üç Figür Diyalektiği

Serdar Toka

Yemek Yeme Mekanlarının Oluşum Sürecinde Sosyo-Kültürel ve Fiziksel Belirleyiciler

Meryem Yalçın

 

 

11. Sayı Haziran 2013

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı

Benan Çokokumuş

Bir Tipografi Ustası Olarak Neville Brody’nin Tasarım Anlayışı

Yusuf Güven - Dilek Çulha

Plastik Sanatlardan ‘Anayurt Oteli’ Filmine Bakmak

Necla Rüzgar Kayıran

Tasarım Öğrencilerinin Proje Derslerinde Karşılaştıkları Sorunların Nedensel Çıkarsama Kuramı Üzerinden Değerlendirilmesi

Nazmiye Öztürk

İç Mimarlık Eğitiminde Yaratıcı Drama

Selin Üst - Mine Gökçe Doğan 

10. Sayı Aralık 2012

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Postmodern Süreçte Sanatın Değişen Anlamı

Mehmet Fırıncı

Yeni Normal Paradigmasında Yenilik ve Ürün Tasarımı

Serkan Güneş

Mekanik Üretim Süreci, Sanatta Değişim ve Aura

Çağatay İnam Karahan -Can Karahan

Görsel Kültürün Çağdaş Sanat Uygulamalarında Sorgulanması

Nuray Mamur

Seramik ve Transfer Baskı: 1750-1900

Ersoy Yılmaz


1950 Sonrası Sanat Akımlarının Gelişiminde Robert Rauschenberg'in Etkileri

Serdar Yılmaz

 

 

9. Sayı Haziran 2012

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Süslemeden Tezyinata

Selçuk Mülayim

Le Corbusier Mimarlığı ve Onun Fotografik Temsili:Foto-Mekan,
Foto-Hikaye, Foto-Duvar

Erdem Yıldırım - Açelya Allmer

Emek ve Mülkiyet Bağlamında Tüketici Katkılı Tasarım ve Üretim

Serkan Güneş

Bir Fikrin Başarı Öyküsü: Documenta

Necla Rüzgar Kayıran

Yaratıcı Problem Çözmede Bilişsel Yaklaşımlar

Gökçe Ketizmen Önal


Onbir Yaşında Down Sendromlu Bir Çocuğun İnsan Portresi Çizebilme Süreci

Bülent Salderay

Gelecek İçin Yeni Bir Tasarım Felsefesi

Nesrin Türkmen

Anadolu'da Sinan Esintileri: Diyarbakır Camileri Örneği

Mücahit Yıldırım - Mine Baran

 

 

8. Sayı Aralık 2011

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Prehistoryadan Günümüze İnsanlığın Yarattığı Dört Temel Ekonomi ve Bunların Yaşam, Kültür ve Güzel Sanatlar Üzerine Etkileri

Adnan Turani

20. Yüzyıl Resim Sanatında Yüzeyin Sınırlarını Aşan Arayışlar

Deniz Bayav -

Esra Ateş

Matematikten Sanata Yansımalar: M.C. Escher

Yasemin Erkan Yazıcı

Günümüz Sanatında Feminist Yaklaşımlar

Berna Kaya Okan

Hacimde Bir Tasarım Parametresi Olarak Renk

Banu Manav

Sanat - Zanaat Buluşması ve Wiener Werkståtte Tekstilleri

Leyla Yıldırım

 

 

7. Sayı Haziran 2011

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Nesnenin Ötesi: Kavramsal Sanatın Dayanak Noktaları

Reyhan Demir

Bağatır

1910-1930 Yılları Arasında Avrupa'da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Aldıkları Resim Eğitimlerinin Eserlerine Etkisi

Oğuz Dilmaç

Anadolu'da Toplumsal Yaşamın Mekansal İzleri

Gözen Güner Aktaş

Değer Yaratma Bağlamında Güncel Dört Yenilik Modeli

Serkan Güneş

Hans Holbein Resimlerine Anadolu Halılarının Etkileri

Nurcan Perdahcı

Zaman Kavramı, Avrupa Seramik Masa Ve Şömine Saatleri (18.Yüzyıl Başı- 19.Yüzyıl)

Emel Şölenay -

Orçun Aksakal

Sürdürülebilir Kalkınmada Endüstriyel Tasarımcının Rolü

Senem Turhan

İmgeden Sayısala, Sayısaldan Gerçeğe "Heykel"

İ. Halil Türker-

Nihat Sezer Sabahat

Çevresel Grafik Tasarım'ın Uygulama Alanları

Banu İnanç Uyan Dur

 

 

6. Sayı Aralık 2010

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Seramik Eserlerde Evin Anlamı

Canan Atalay Aktug

Çağdaş Seramik Sanatında Resimsel Yönelimler

Naile Çevik

Türkiye'de 1990 Sonrası Güncel Sanat ve Kültürel Kimlik Kavramı

Leyla Ersen

Oyunculuk Sanatında Ben-Öteki Sorunu Stanislavski-Yaratıcı Oyunculuk Sistemi

Selçuk Güldere

Cumhuriyet Sonrası Türk Seramik Sanatının Çağdaşlaşma Süreci

Deniz Onur Erman

Tasarım ve Teknoloji Olguları Bağlamında "Avatar" Filminin Çözümlenmesi

Okan Ormanlı

Feminist Sanata İki Farklı Yaklaşım: Gerilla Kızlar ve Cindy Sherman

Şakir Özüdoğru

Görsel Sanatlar ve Tedavi (Terapi)

Bülent Salderay

Sanata Disiplinlerarası Bir Yaklaşım: Enstalasyon Sanatı ve Genco Gülan Örneklemi

Hatice Nilüfer Sözen

 

 

5. Sayı Haziran 2010

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Hitler Almanyası'nda Sanat ve Propaganda

Sibel Uçkaç Altun

Günümüzün Görsel Kültüründe Tüketici Estetik Anlayış-Resim ve Tasarım

Cemile Arzu Aytekin

Çağdaş Sanat Sürecinde Resimsel Bir Dil Olarak Neo-Geo

Orçun Çadırcı

İnovasyon ve Tasarım Politikaları Kapsamında Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Serkan Güneş

Seramik Sanatında İmaj Transfer Teknikleri

Burcu Öztürk Karabey

Richard Long: Bir Yürüyüşün İma Ettikleri

Ayşe Sibel Kedik

Picasso'nun "Türk Hamamı" Adlı Yapıtında J.D.Ingres'den Öykünme (Pastiş) İzleri

Leyla Kodaman - Mehmet Özkartal

İçmimaride Renk Kullanımı, İlk İçmimarların Mesleki Uygulamaları ile Günümüzdeki Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme

Banu Manav

Duyarlılık ve Coşkunun Buluşması: Ossip Zadkine

Nurbiye Uz

Mekansal Deneyim ve Tasarımda Sabitlik Etkileri

Yasemin Erkan Yazıcı ve Meral Erdoğan

Günümüz Figüratif Heykelinde Gerçeklik Olgusunun Simulakr Gerçekliğiyle Yansıması

Mustafa Yüksel

 

 

4. Sayı Aralık 2009

 

Makale Adı

Yazar

İndir
Varoluşçuluk Ve Jean Paul Sartre Örneklemi

Merih Tekin Bender

Silah, Tasarım ve Kalashnikov Ak-47

Serkan Güneş

Resim Sanatında Çizgi Ve Çizgi Ritmi Üzerine

Mehmet Özkartal

Doğanın Aritmetiği Ve Tasarımdaki İzdüşümleri Üzerine Bir Örüntü

Özkal Barış Öztürk

Altan Gürman'ın Sanatında Değer Ve Görünüm

Zeki Umay

Yüzün Ötesi - Portre Kurmak Üzerine...

Arzu Uysal

 

 

3. Sayı Haziran 2009

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Çoklu Gerçeklikler Ve Sandy Skoglund Üzerine

Nur Aral

Çağın Ruhu; Parçalı Yaşam, Parçalı Yapıt

Banu Çolak

Turizm  Fuar Standları Kapsamındaki Basılı Grafik Tasarım Ürünleri Ve Itb Berlin Turizm Fuarı Örnekleri

Çiğdem Demir

Eril Ve Dişil Yapılanma: Bir Dağ Olarak Anne  (Anısh Kapoor)

Cebrail Ötgün

Gizli Dehlizlerden Kent Alanlarına Dışavurum Yüzeyi Olarak “Duvar”

Lütfi Özden

Elektronik Yayımcılık Biçimleri ve Blog Tasarımı

Özden Pektaş Turgut

Seramik Sanatında ‘Boşluk’

Ufuk Tolga Savaş

Cinsellik Ve Ötekilik Kavramları Bağlamında Kutlu Ataman’ın Videoları

Ayşe Nahide Yılmaz

 

 

2. Sayı Aralık 2008

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Evrimsel Tasarım Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Yeri

Dilek Akbulut

Elektronik Noktanın Ürün ve Grafik Olarak Tasarımı, Led Ekranlı Taşınabilir Elektronik Oyun Konsolları

Nadire Şule Atılgan

Günümüz Sergileme Tasarımı, Türleri ve Londra'dan Sergileme Tasarmı Örnekleri

Çiğdem Demir

Sanatını Çağının Felsefesi Işığında Biçimlendiren Bir Heykeltıraş: Antik Yunanlı Polykleitos

Didem Demiralp

Akıl ve Saçmalığın Sınırlarında Bir Muamma: Goya'nın Baskıresimleri

Hayri Esmer

Canlandırma Sinemasında Mizahın Kullanımı

Armağan Gökçearslan

Ürün Tasarımı ve TRIZ

Serkan Güneş

Tarihsel Süreçte Japon Baskı Sanatına Bir Bakış

Hasan Kıran

Sanat Yapıtına Yaklaşım Biçimleri

Cebrail Ötgün

İnternet Portallarının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi

Banu İnanç Uyan

Türk Heykelinde Bir Öncü Sanatçı: Füsun Onur

Ayşe Nahide Yılmaz

 

 

1. Sayı Mart 2008

 

Makale Adı

Yazar

İndir

Baskı Teknolojisindeki Gelişmelerin Resimli Çocuk Kitaplarının Gelişimine Etkisi

Melda Öncü

Kalkınma ve Gelişme Stratejilerinde Endüstriyel Tasarım Disiplininin Yeri: Ar-Ge Teşvikleri

Serkan Güneş

Açık Bir Yapıt:...Şimdi Haberler

Ufuk Soyöz

Panoramik Fotoğrafın Kökenleri ve Türkiye Örnekleri

Işık Özdal

Osmanlı İmparatorluğunun Batılılaşma Döneminde Resim Sanatının Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Kimliğinin Resimsel Anlatımı

Aytül Papila

Sanatın Şiddeti ve Sınırları

Cebrail Ötgün

Weimar Dönemi Kadın Devrimci Ruhu ile Kåthe Kollwitz

Müjde Ayan

Türk Seramik Sanatında İnsan Figürü Kullanımının Gelişim Süreci

Deniz Onur Erman

İntikamın Adaleti ve Estetiği

Yavuz AdugitGazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı Ankara Tel: (312) 425 76 75 Faks : (312) 425 34 10 E-posta:sanatvetasarim@gazi.edu.tr
Tasarım: Doç. Özden Pektaş Turgut
- Uygulama: Arş. Gör. Zeynep Pehlivan