Sunuş


Değerli Okuyucular,
Dergimiz 2016 yılı 17. Sayısıyla karşınızda…

İçeriği ve niteliği ile bilim ve sanat dünyamız için önemli bir başvuru kaynağı olma başarısı gösteren Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, yayın hayatını “e-dergi” olarak devam ettirmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Dergimiz, geçen sayıdan itibaren TÜBİTAK / ULAKBİM DergiPark üzerinden erişim ve kullanıma sunulmuş bulunmaktadır.

 

Bu sayımızda, geçmişin sanatından güncel sanatlara, temel tasarım eğitiminden disiplinlerarası sanat uygulamalarına, estetik yargıdan eleştirel yorumlara değin farklı konulara odaklanmış birbirinden değerli 9 makale bulacaksınız.

 

Sanata ve tasarıma ilgi duyan profesyonelleri, bu alanda çalışmalar ve araştırmalar yapan akademisyenleri bir araya getirmek için Dergimize davet ediyor, bir sonraki sayıda buluşmayı diliyoruz...

 

Dergimizin hazırlanmasında büyük emeği geçen akademik ve idari personelimize, değerli makaleleriyle dergimize güç katan yazarlarımıza, hakemlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.


Prof. Dr. Bekir Eskici
Editör
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.


Değerli Okuyucular,

Yayın hayatını "e-dergi" formatında devam ettiren dergimize makale başvurularınızı TÜBİTAK ULAKBİM'in DergiPark Açık Dergi Sistemleri üzerinden sağlanan erişim vekullanım hizmeti ile aşağıdaki web sayfasından yapabilirsiniz:

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sanatvetasarim/
 
17. Sayı Makale Başlıkları


Elif Aksoy / Beritan Aşireti Halı ve Kilimleri

Eda Cerit, Armağan Gökçearslan / Türkiye’de Yayınlanan Türk Masal Kitaplarının Grafik Tasarım Öğeleri Açısından İncelenmesi: Keloğlan Masalları Örneği

Serkan Çalışkan / Cihat Burak’ın Resimlerinde Türk Bayrağı İmgesi

Pelin Öztürk Göçmen / Görsel Hikaye Anlatımı Bağlamında Basılı Reklamlarda Fotoğraf Kullanımı

Ayfer Karabıyık /Ne Gelmesini Bekliyorsun? (O Çoktan Geldi)

Serdar Keskin, Kemal Yıldırım /Geleneksel Kemaliye Evlerine Ait Kapıların İncelenmesi

E. Elif Özdemir/ Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım Dersinde Öğrencilerin Başarıları ve Öğrenme Stilleri İlişkisi

Ayşe Tekel, Nilgün Görer Tamer, Nihan Oya Memlük, Nilüfer Gürer, Aybike Ceylan Kızıltaş / Görsel Sanatlara İlişkin Kişisel İlgi ve Deneyimlerin Temel Tasarım Eğitimine Yansıması

Engin Ümer/ Adorno, Debord ve Baudrillard’da Kültür ve Sanat
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı Ankara Tel: (312) 425 76 75 Faks : (312) 425 34 10 E-posta:sanatvetasarim@gazi.edu.tr
Tasarım: Doç. Özden Pektaş Turgut
- Uygulama: Arş. Gör. Zeynep Pehlivan